Platform Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs opgeheven!

 

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Samenwerkingsverbanden VO heeft op 7 juni 2017 besloten de vereniging te ontbinden. Op 27 november 2017 is de vereniging definitief uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Deze website wordt z.s.m. opgeheven. De informatie op deze website is niet meer actueel. 

De activiteiten van het Platform zijn ondergebracht bij het Netwerk Ondersteuning Directeuren SWV-en VO (NODS) bij de VO-Raad.

Voor informatie en hulpvragen wordt verwezen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl dan wel de website: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl. 

 

 

 

VO2808 Westland

Naam contactpersoon
Robyn Maas
Directeur
Adres
Postbus 299, 2670 AH Naaldwijk
Telefoonnummer
06 44 41 83 88
E-mailadres
RMaas@swv-westland.nl
Website
www.swv-westland.nl
Bekijk de 3 deelnemende scholen

VO2809 Delftlanden

Naam contactpersoon
Trudie Klooster
Coördinator
Adres
Postbus 1013, 2600 BA Delft
Telefoonnummer
015 285 55 54
E-mailadres
tklooster@swvvo-delft.nl
Website
www.swvvo-delftlanden.nl
Bekijk de 7 deelnemende scholen

VO2810 Rotterdam e.o.

Naam contactpersoon
Jaap van der Have – Directeur
Marieke Dekkers – College van Bestuur
Bertil Boshuizen – Directeur innovatie
Adres
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam
Telefoonnummer
010 484 25 76
E-mailadres
vanderhave@koersvo.nl
dekkers@koersvo.nl
boshuizen@koersvo.nl

Website
www.koersvo.nl

Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere Samenwerkingsverband Koers VO is een vereniging van 18 besturen met ruim 90 vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs. Het zijn scholen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium in de regio Rotterdam.  Doel van onze samenwerking is leerlingen passend onderwijs bieden, zodat ze een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Bekijk de 48 deelnemende scholen

VO2811 Nieuwe Waterweg Noord

Naam contactpersoon
Karin van der Velden
Directeur

Adres
Piersonstraat 31, 3119 RG Schiedam
Telefoonnummer
010 470 51 62
E-mailadres
kvdvelden@steunpuntonderwijs.nl
Website
www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl
Bekijk de 11 deelnemende scholen

VO2812 Voorne, Putten, Rozenburg

Naam contactpersoon
Peter Klop
Directeur

Adres
Walenburgerweg 16b, 3033 AB Rotterdam
Telefoonnummer
010 227 02 33
E-mailadres
p.klop@cordys.nl
Website
www.vovpr.nl
Bekijk de 11 deelnemende scholen

VO2813 Noordelijke Drechtsteden

Naam contactpersoon
Cees Nugteren
Directeur
Adres
Postbus 23, 3350 AA Papendrecht
Telefoonnummer
010 227 02 33
E-mailadres
c.nugteren@swv-drechtsteden.nl
Website
www.noordelijkedrechtsteden.nl
Bekijk de 7 deelnemende scholen

VO2814 PasVorm – Gorinchem e.o.

Naam contactpersoon
Karin Kleine
Directeur
Adres
Postbus 456, 4200 AL Gorinchem
Telefoonnummer
0183 66 06 41
E-mailadres
kkleine@swvpasvorm.nl
Website
www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl
Bekijk de 12 deelnemende scholen

VO2901 Walcheren

Contactpersoon
Inge Mulder
Coördinator
Adres
Postbus 541, 4330 AM Middelburg
Telefoonnummer
0118 61 31 07
E-mailadres
info@pvow.nl
Website

www.pvow.nl
Bekijk de 6 deelnemende scholen

VO2902 Oosterschelderegio

Contactpersoon
Theo van Bokkem
Directeur
Adres
Postbus 304, 4460 AS Goes
Telefoonnummer
0113 22 01 14
E-mailadres
t.vanbokkem@spvo-oosterschelderegio.nl
Website

www.spvo-oosterschelderegio.nl
Bekijk de 9 deelnemende scholen

VO2903 Zeeuws-Vlaanderen

Naam contactpersoon
Aukje de Rijcke
Coördinator
Adres
Postbus 375, 4530 AJ Terneuzen
Telefoonnummer
0115 64 92 00
E-mailadres
aukjederijcke@pozv.nl
Website
www.pozv.nl
Bekijk de 7 deelnemende scholen