Platform Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs opgeheven!

 

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Samenwerkingsverbanden VO heeft op 7 juni 2017 besloten de vereniging te ontbinden. Op 27 november 2017 is de vereniging definitief uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Deze website wordt z.s.m. opgeheven. De informatie op deze website is niet meer actueel. 

De activiteiten van het Platform zijn ondergebracht bij het Netwerk Ondersteuning Directeuren SWV-en VO (NODS) bij de VO-Raad.

Voor informatie en hulpvragen wordt verwezen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl dan wel de website: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl. 

 

 

 

VO0001 Landelijk reformatorisch

Naam contactpersoon
Johan Flier
Directeur
Telefoonnummer
06 17 45 86 87
E-mailadres
jflier@refsvo.nl
Website
www.refsvo.nl
Bekijk de 1 deelnemende scholen

Deelnemende scholen:

Scholen inklappen

VO2001 Groningen Stad

Naam contactpersonen
Jan Houwing
Coördinator
Adres
Postbus 744, 9700 AS Groningen
Telefoonnummer
06 13 44 76 59
E-mailadres
j.houwing@swv-vo2001.nl
Website
www.passendonderwijsgroningen.nl

Het nieuwe stelsel Passend Onderwijs heeft grote invloed op de manier van samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. Tot nu toe deden ze dat gescheiden. In de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (deels) worden de scholen voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Welke school biedt wat?

Bekijk de 19 deelnemende scholen

VO2202 Zuidoost Drenthe

Naam contactpersoon
Harm Jan Wibbens
Interim directeur
Adres
Postbus 95, 7800 AB Emmen
Telefoo
nnummer
0591 61 29 89
E-mailadres
h.j.wibbens@opdc-zodrenthe.nl 
Website
http://www.swvzodrenthe.nl
Bekijk de 9 deelnemende scholen