Platform Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

Scholen werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt afspraken met de scholen over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Platform Samenwerkingsverbanden VO is een vereniging die de samenwerking tussen de leidinggevenden van samenwerkingsverbanden bevorderd. Wij delen onderling kennis en ervaring om onze leerlingen de beste zorg te bieden. Wij zijn niet alleen het aanspreekpunt voor onze leden, maar ook voor derden. Wij voeren overleg met organisaties en groeperingen binnen en buiten het VO en we nemen deel aan het maatschappelijk debat.

Er is een overzicht opgenomen met alle samenwerkingsverbanden in het land. Deze overzichtslijst bevat de gegevens van oktober 2013 en is NIET meer actueel. Aan een overzicht van nieuwe gegevens wordt gewerkt. Op de website van het landelijke steunpunt: www.passendonderwijs.nl is ook een overzicht opgenomen. Zie daarvoor het kopje ‘Samenwerkingsverbanden en gemeenten’ en vervolgens ‘contactgegevens en kengetallen’. Aan de hand van de kaart of lijst kunt u zowel PO als VO-samenwerkingsverbanden vinden. Deze informatie is gekoppeld aan de bij DUO bekende gegevens.

 

Lees meer