Platform Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs opgeheven!

 

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Samenwerkingsverbanden VO heeft op 7 juni 2017 besloten de vereniging te ontbinden. Op 27 november 2017 is de vereniging definitief uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Deze website wordt z.s.m. opgeheven. De informatie op deze website is niet meer actueel. 

De activiteiten van het Platform zijn ondergebracht bij het Netwerk Ondersteuning Directeuren SWV-en VO (NODS) bij de VO-Raad.

Voor informatie en hulpvragen wordt verwezen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl dan wel de website: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl. 

 

 

 

Lees meer