Platform Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (in ontbinding)

 

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Samenwerkingsverbanden VO heeft op 7 juni 2017 besloten de vereniging te ontbinden. Deze website wordt t.z.t. opgeheven. De informatie op deze website is niet meer actueel. 

 

De activiteiten van het Platform worden ondergebracht bij het Netwerk Ondersteuning Directeuren SWV-en VO (NODS) bij de VO-Raad. 

 

Het Platform Samenwerkingsverbanden VO was een vereniging die de samenwerking tussen de leidinggevenden van samenwerkingsverbanden bevorderde. Zij deelden onderling kennis en ervaring om leerlingen de beste zorg te bieden.Zij waren niet alleen het aanspreekpunt voor de leden, maar ook voor derden. Zij voerden overleg met organisaties en groeperingen binnen en buiten het VO en we namen deel aan het maatschappelijk debat.

 

 

Lees meer